Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Panama: resemeddelande - Finlands ambassad, Bogotá

FINLANDS AMBASSAD, Bogotá

Calle 116 # 7-15, Piso 12, CP 110111, Bogotá D.C, Colombia
Tel. +57 1 744 7176
E-post: sanomat.bog@formin.fi
Español | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 12.3.2018

Panama: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Darién: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Åk inte till provinsen Darién annat än på organiserade gruppresor. Undvik gränstrakterna mellan Panama och Colombia. Orkansäsong i juni-november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Panama är ett relativ tryggt land att resa i men försiktighet är på sin plats.
Demonstrationer kan urarta i oroligheter. Rör dig inte ensam på gatorna när det är mörkt. Det är bäst att resa mellan städer bara på dagtid.

Till provinsen Darién rekommenderas endast gruppresor med flyg med pålitliga researrangörer, och endast till områden som bevakas av polisen i Panama.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Det allmänna nödnumret i Panama är 911.

Panamas turistorganisation: http://www.atp.gob.pa/

Brottsligheten

Fickstölder är vanliga där det förekommer turister.

Det är mycket riskabelt att resa i gränstrakten mellan Panama och Colombia, både till sjöss och på land. I Darién och särskilt i området mellan staden Yaviza och Colombias gräns förekommer våldsamheter, kidnappningar och mord i anslutning till narkotikahandel och annan kriminell verksamhet. Undvik resor till gränstrakterna.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i relativt gott skick i landet, förutom i provinsen Darién där de flesta vägarna saknar beläggning. Under regnperioden försämras vägarnas tillstånd avsevärt.

Undvik att köra bil på natten. Håll bilens fönster stängda och dörrarna låsta när du kör.

Panamas trafikmyndighets webbplats: http://www.transito.gob.pa

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varningsskyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Då kan orkaner och hällregn förorsaka nödtillstånd i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergstrakter.

Om en orkan hotar är det viktigt att man följer de lokala myndigheternas information och deras instruktioner. Man kan följa med orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac

Jordskalv kan inträffa i Panama. Information om dem hittas på Panamas universitets webbplats: http://www.panamaigc-up.com

Befolkningsskyddsmyndigheten i Panama, Sistema Nacional de Protección Civil: http://www.sinaproc.gob.pa

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer uppmanas att skaffa täckande reseförsäkring. Privata läkare och sjukhus håller relativt hög standard men den allmänna sjukvården har stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter finns endast begränsade hälsovårdstjänster.

Om du behöver sjukhusvård är det bäst att genast kontakta ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

För mera information:
Panamas hälsovårdsministerium: http://www.mins.gob.pa/
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/hq/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bogota

Calle 116 No. 7 - 15
Piso 12
110111 BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.3.2018


© Finlands ambassad, Bogotá