Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Venezuela: resemeddelande - Finlands ambassad, Bogotá

FINLANDS AMBASSAD, Bogotá

Calle 116 # 7-15, Piso 12, CP 110111, Bogotá D.C, Colombia
Tel. +57 1 744 7176
E-post: sanomat.bog@formin.fi
Español | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 7.2.2018

Venezuela: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det förekommer mycket brottslighet i Venezuela. Undvik demonstrationer och att röra dig ute då det är mörkt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är dåligt.

Undvik folksamlingar och demonstrationer. Det är ofta politiska demonstrationer i Caracas och i andra stora städer. Demonstrationerna kan plötsligt bli våldsamma. Det används ofta vapen och tårgas för att upplösa demonstrationerna.

Brottsligheten

Brottsligheten och beväpnade rån är vanliga särskilt i stora städer (Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay), på turistorter och på stränder. När det gäller dödligt våld hör huvudstaden Caracas till de farligaste städerna i Sydamerika. Även turister har råkat ut för våldsbrott och kidnappningar. Var särskilt försiktig i synnerhet när du rör dig i Caracas. Också i andra delar av landet är risken för rån stor och vi avråder från att du rör dig till fots efter mörkrets inbrott. Också personer klädda i polisuniform har begått brott, bland annat rånat turister.

På Isla Margarita har flera allvarliga rån förekommit. Den som motsätter sig rånaren kan bli skjuten. Undvik att vistas på avlägsna stränder och platser. Rör dig inte på stränderna efter mörkrets inbrott.

Det finns sjörövare längs med den venezuelanska kusten.

I Caracas gamla centrum och i de västra delarna av staden är risken för rån stor också på dagen. Undvik slumområden (”barrios”). Om man använder dyrbara smycken, klockor, kameror eller mobiltelefoner på allmänna platser, kan det locka rånare. Se hela tiden efter dina ägodelar och ditt bagage.

Ta inte emot mat eller dryck av okända personer. En drog som kallas burundanga används i rån. Den verkar snabbt och kan blandas i mat eller dryck. Drogen leder oftast till medvetslöshet.

Turister har rånats i samband med att de tagit ut pengar ur en bankautomat eller kommit ut ur en bank. Kreditkort kan kopieras och bankkontot tömmas . Bär med andra ord inte på dig stora summor pengar och sänk kreditkortets dagliga uttagsgräns under resan.

Det är bra att alltid bära med sig kopior på passet och sidan med inresestämpeln. Skriv också upp dina kreditkortsuppgifter. Åtgärderna är till stor nytta när man utreder eventuella stölder eller försvinnanden.

På flygplatsen i Maiquetía rör sig tjuvar och personer som ger sig ut för att vara tjänstemän och som lurar eller stjäl pengar av turister. Undvik inofficiella valutaväxlare och svarta taxi.

Venezuela är ett transitland för internationell narkotikahandel. Bland annat på ön Isla Margarita finns mycket droger. Turister värvas ofta som smugglare. Gå aldrig med på att transportera andra personers bagage.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är stockad och farlig på grund av den vårdslösa körstilen. Fordonen är ofta i dåligt skick. Det förekommer en risk för rån i alla trafikmedel. Rån sker både i fordonen, på stationerna och i närheten av dem.

”Motorizados”, dvs. moped- och motorcykelbud, och bussar är de största riskfaktorerna i trafiken. Var synnerligen försiktig när du går över gatan.

I Caracas är det säkrast för turister att röra sig med officiell taxi. Beställ alltid taxi via en taxitjänst. Hotellens och köpcentrens taxibilar är också oftast pålitliga. Avtala om priset i förväg eftersom det inte finns taxametrar i taxibilarna. Användning av motorcykeltaxin rekommenderas inte.

På den internationella flygplatsen Maiquetía finns officiella flygplatstaxi som är svarta kombibilar. Använd inte flygplatsbussarna. Det är tryggare att åka till och från flygplatsen då det är ljust eller tidig kväll. Jordskred kan orsaka förseningar, särskilt under regnperioden. Reservera gott om tid för resan till flygplatsen.

Om du kör bil ska du kontrollera att alla bilens dokument är i sin ordning. Håll bilens dörrar låsta medan du kör och stig inte ut ur bilen på ödsliga vägar. Kör inte på natten. Nationalgardet (Guardia Nacional) och polisen har flera kontroller längs vägarna, och du bör stanna vid dem på begäran. Man kan bli ombedd att betala eller få böter på felaktiga grunder. Be då om en skriftlig redogörelse där det framgår tjänstemannens namn, position och kontaktuppgifter.

Naturförhållanden

Naturförhållandena varierar mellan olika områden, från Maracaibovikens fuktiga hetta till Andernas svala bergsklimat.

Venezuela ligger i ett jordbävningsområde.

Regnperioden pågår från maj till december. Störtregn kan orsaka översvämningar och jordskred och skada vägarna

De orkaner som sprider förödelse i Västindien når vanligtvis inte Venezuelas kust.
Var försiktig då du badar vid stränderna på ön Margarita på grund av starka havsströmmar och maneter.

Mer information på de lokala myndigheternas webbplatser:
Venezuelas seismologiska institut http://www.funvisis.gob.ve/
Meteorologiska institutet http://www.inameh.gob.ve/web/

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Du ska förbereda dig på att betala utgifter för sjukvård själv eftersom de flesta läkare inte godkänner utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser. Vård på privata sjukhus är ofta dyrt, men man behöver sällan köa. Nivån på den offentliga hälsovården är låg. På grund av landets ekonomiska svårigheter är det ofta brist på mediciner och utrustning.

Beakta att ambulans- och sjukhustjänster inte nödvändigtvis är snabbt tillgängliga om du reser i de inre delarna av landet.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor, t.ex. malaria, denguefeber och zikavirus. Skydda dig mot myggbett med hjälp av ljusa, skyddande kläder, myggmedel och myggnät.

I landet förekommer också gula febern, hepatit A och B samt tyfus.

Läs mer om smittsamma sjukdomar i Venezuela på webbplatsen för landets hälsoministerium: http://www.mpps.gob.ve/

Hygienen varierar beroende på området, men är oftast relativt dålig. Beakta riskerna som har att göra med livsmedelshygien t.ex. när du äter på restaurang. Kranvattnet är relativt rent, men rekommenderas inte som dricksvatten.

Kontaktinformation till privata sjukhus i Caracas:

Clínica el Avila
Av. San Juan Bosco con Sexta Transversal, Altamira
+58 212 276 11 11
http://www.clinicaelavila.com/

Hospital de Clínicas Caracas
Av. Panteón con Calle Alameda, San Bernardino.
+58 212 508 61 11
http://www.clinicaracas.com/

Clínica La Floresta
Av. Ppal de la Floresta, calle Santa Ana.
+58 212 209 61 22
http://www.clinicalafloresta.com/

Centro Médico Docente La Trinidad
Av. Intercomunal, La Trinidad, El Hatillo.
+58 212 949 64 11
http://www.cmdlt.edu.ve/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Venezuela råder valutakontroll. Valutahandel på gatan klassas som brott i Venezuela. Inofficiell valutahandel är godtycklig och riskfylld. Narkotikalagarna är stränga och brott mot dem leder till långa fängelsestraff. Exempelvis kan straffet för smuggling eller handel med narkotika vara upp till 25–30 års fängelse.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Lima

Av. Victor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, oficina 502
San Isidro
LIMA
PERU
+51 122 244 66
www.finlandia.org.pe
www.facebook.com/suurlahetysto.lima
https://twitter.com/EmbFinLima

Finlands ambassad, Bogota

Calle 116 No. 7 - 15
Piso 12
110111 BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.3.2018


© Finlands ambassad, Bogotá